KONTAKT


22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
w Ciechocinku SPZOZ


ul. Wojska Polskiegi 5

87 - 720 Ciechocinek

Centrala

tel. (54) 283 72 00

fax: (54) 283 43 77

 

Pakiety/Promocje
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77