ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
docx2020-05-14OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
docx2020-04-27OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH
docx2020-03-24OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I KISZONEK LETNICH SEZONOWYCH
docx2020-03-24OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH
SPECYFIKACJA
docx2020-05-14SIWZ SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
docx2020-04-27SIWZ DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH
docx2020-03-24SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW I KISZONEK LETNICH SEZONOWYCH
docx2020-03-24SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY
pdf2020-06-04INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
pdf2020-05-27INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH
pdf2020-04-06INFORMACJA O WYBORZE OFERTY SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW, OWOCÓW LETNICH SEZONOWYCH I KISZONEK
pdf2020-04-03ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
pdf2020-03-18INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO
pdf2020-02-27ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW CYTRUSOWYCH
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI
pdf2020-03-26POPRAWIONY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (załącznik nr 2)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
pdf2020-05-07ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH
pdf2020-03-26POPRAWIONY FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (załącznik nr 2)
pdf2020-03-26ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
INFORMACJE Z SESJI OTWARCIA OFERT
pdf2020-05-22SUKCESYWNE DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
pdf2020-05-14INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I REHABILITACYJNYCH
pdf2020-04-01INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
pdf2020-04-01INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW< OWOCÓW LETNICH I KISZONEK
pdf2020-02-27INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO
pdf2020-02-19INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT SUKCESYWNA DOSTAWA OWOCÓW CYTRUSOWYCH
ROCZNY PLAN ZAMWIE W PROCEDURACH OTWARTYCH
pdf2020-01-17Plan zamowień publicznych pow. 30 000 euro na 2020r
Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77