Rehabilitacja po mastektomii

PROGRAM REHABILITACJI KOBIET PO MASTEKTOMII

 

 1. Wskazania medyczne wg ICD-10

C50 Nowotwór złośliwy sutka

 • Pacjentki po operacji raka sutka, również po radio- i chemioterapii,
 • Pacjentki po operacjach odtwórczych piersi oraz przygotowywane do operacji rekonstrukcyjnych,
 • Pacjentki po leczeniu raka sutka metodami nieoperacyjnymi.
 1. Zakres, rodzaj i częstotliwość planowanych do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych

a/ Badania lekarskie i obchody lekarsko – pielęgniarskie

 • badanie lekarskie wstępne z ustaleniem programu rehabilitacji,
 • badanie lekarskie kontrolne z ew. weryfikacją zabiegów,
 • badanie lekarskie końcowe z oceną skuteczności rehabilitacji,
 • badanie palpacyjne sutków 1 x w turnusie,
 • obchód lekarsko – pielęgniarski 2 x w tygodniu.

b/ Specjalistyczna kinezyterapia – codziennie 3 rodzaje ćwiczeń

 • gimnastyka w sali w grupie „Amazonek” - codziennie,
 • gimnastyka w basenie w grupie „Amazonek” – codziennie lub co 2 dni,
 • gimnastyka na przyrządach – codziennie,
 • gimnastyka indywidualna – codziennie, tylko wg dodatkowych wskazań lekarskich.

c/ Masaże lecznicze – codziennie 1 rodzaj

 • drenaż limfatyczny – codziennie lub co 2 dni,
 • masaż klasyczny – codziennie lub co 2 dni,
 • rytmiczny modulowany masaż limfatyczny pneumatyczny – codziennie,
 • masaż wibracyjny – co 2 dni.

d/ Hydroterapia – codziennie 1 rodzaj

 • masaż wirowy kończyn górnych – codziennie lub co 2 dni,
 • kąpiel perełkowa – co 2 dni,
 • natrysk płaszczowy – co 2 dni,
 • masaż hydropowietrzny – co 2 dni,
 • masaż podwodny – co 2 dni.

e/ Psychoterapia grupowa lub indywidualna – 5 x w tygodniu

f/ Edukacja zdrowotna – co najmniej 1 x w tygodniu

 • zasady żywienia w onkologii,
 • nauka samobadania piersi,
 • nauka ćwiczeń i terapii przeciwobrzękowej w domu,
 • wykład nt. operacji rekonstrukcyjnych piersi.

g/ Dietoterapia

4. Kryteria oceny zakończenia rehabilitacji

 • Uzyskanie zwiększenia zakresu ruchów w stawach obręczy barkowej po stronie operowanej,
 • Uzyskanie zwiększenia siły mięśniowej kończyny górnej po stronie operowanej,
 • Zmniejszenie obrzęku limfatycznego,
 • Skorygowanie zmian postawy występujących po amputacji piersi,
 • Poprawa jakości życia poprzez poprawę stanu psychicznego
 1. Metody oceny skuteczności rehabilitacji
 • Pomiary zakresu ruchów czynnych w stawach obręczy barkowej przy pomocy goniometru,
 • Pomiary siły mięśniowej kończyn górnych przy pomocy dynamometru i skali Lovetta,
 • Pomiary obwodów kończyn górnych 10 cm powyżej i poniżej nadkłykcia bocznego kości ramiennych oraz części środkowej śródręcza z wyłączeniem kciuka,
 • Psychologiczna ocena stanu psychicznego pacjenta,
 • Samoocena pacjenta

Proponowany czas rehabilitacji: 21 dni

Pakiety/Promocje
NEWS   |   ABOUT US   |   OFFER   |   REHABILITATION   |   SWIMMING POOL   |   PRICE LIST   |   KONTAKT   |   Booking form   |   GALERIA
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek
87-720 Ciechocinek
tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77