Zapraszamy na Rehabilitację do 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego

Drodzy Pacjenci,

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią COVID-19

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

wprowadził regulamin w zakresie przyjęcia oraz prowadzenia procesu leczenia i pobytu.

 

 

Pierwszym etapem  przyjęcia jest krótka ankieta kwalifikująca do przyjazdu

    POBIERZ ANKIETĘ (format pliku pdf)     

 

Jeżeli któraś z odpowiedzi brzmi „tak” Państwa pobyt będzie niemożliwy – prosimy wówczas o kontakt telefoniczny w celu omówienia dalszego postępowania.

Jeżeli wszystkie! odpowiedzi na pytania z ankiety są negatywne  - zapraszamy do przyjazdu.

W miarę możliwości prosimy o przybycie do Szpitala wyłącznie transportem indywidualnym tzn.  z wykluczeniem środków transportu publicznego.(np. kolej, autobus, taksówka). 

Jeżeli został/a Pan/Pani przywieziony np. przez rodzinę, prosimy aby osoby towarzyszące pozostały do czasu zakwalifikowania Pana/Pani na leczenie.

Prosimy o przybycie w godzinach 09.30 – 14.30. Przybycie poza wyznaczonymi godzinami może uniemożliwić przyjęcie w danym dniu.

Zgodnie z wytycznymi GIS dla funkcjonowania sanatoriów oraz Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ.U.2020 poz.964), każda osoba przyjeżdżająca na leczenie uzdrowiskowe musi posiadać negatywny wynik PCR testu  diagnostycznego w kierunku SARS -CoV-2 wykonany nie wcześniej niż na 6 dni przed datą przyjazdu. Dotyczy to osób przyjeżdżających ze skierowaniem z NFZ, odbywających rehabilitację szpitalną ( WRK,WRN,REH.OGÓLN.) oraz żołnierzy wraz osobą towarzyszącą pełnoletnią przebywających na turnusie leczniczo -profilaktycznym.

Pacjenci pełnopłatni zobowiązani są również  do posiadania negatywnego wyniku badania PCR diagnostycznego w kierunku SARS -CoV-2 . Jeżeli nie będą Państwo  mogli spełnić tego obowiązku będzie możliwość wykonania odpłatnie przesiewowego testu serologicznego w naszym Szpitalu.  Koszt testu wynosi 60,00 zł 

Warunkiem przyjęcia na pobyt jest posiadanie wyniku negatywnego PCR testu diagnostycznego w kierunku SARS -CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż na 6 dni przed datą przyjazdu.

 lub wykonie testu w naszym szpitalu.

 

Podczas oczekiwania na wynik ( około 30 minut )  wypełnią Państwo ankietę epidemiologiczną oraz wymagane oświadczenia. Otrzymają Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach postępowania w czasie rehabilitacji w warunkach pandemii.

Po uzyskaniu wyniku ujemnego będą mogli Państwo przejść do recepcji w celu meldunku i rozpoczęcia leczenia.   

Szpital nie zapewnia środków ochrony osobistej. Szpital udostępnia płyny dezynfekcyjne.

Prosimy o zabranie ze sobą:

  • Środki ochrony osobistej ( maseczki - ew.przyłbice, rękawiczki)
  • dokumentacji leczenia
  • leki na cały okres pobytu.

Istnieje możliwość zakupu maseczek i rękawiczek na miejscu.

Na chwilę obecnę wg wytycznych GIS  posiłki są serwowane do stolika z możliwością wyboru diety. 

22 WSzUR realizowane są aktualne obowiązujące regulacje Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych uprawnionych organów.  

Szpital zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najwyższą wartością.

Zapraszamy na pobyt w bezpiecznych warunkach.

 

 

 

 

 

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77