ODDZIAŁ REHABILITACJI

Orientacyjny czas oczekiwania na realizację świadczenia z zakresu „rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu” w Oddziale Rehabilitacji w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

Data zakwalifikowania skierowania

Orientacyjny termin przyjęcia*

2013

2020-2022

2014

2022-2025

2015

2026-2030

2016

2030-2035

2017

2035-2042

2018

termin odległy - powyżej 15 lat

2019

termin odległy - powyżej 15 lat

 

*Orientacyjny termin  przyjęcia  oszacowano przy założeniu  nie zmienionej  wartości  kontraktu z NFZ przez kolejne lata

 

Data aktualizacji 31.01.2020r.

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77