ODDZIAŁ REHABILITACJI

Orientacyjny czas oczekiwania na realizację świadczenia z zakresu „rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu” w Oddziale Rehabilitacji w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

Data zakwalifikowania skierowania

Orientacyjny termin przyjęcia*

2012

2018-2019

2013

2020-2023

2014

2023-2028

2015

2028-2034

2016

termin odległy - powyżej 15 lat

2017

termin odległy - powyżej 15 lat

 

*Orientacyjny termin  przyjęcia  oszacowano przy założeniu  nie zmienionej  wartości  kontraktu z NFZ przez kolejne lata

 

Data aktualizacji 18.04.2018r.

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77