ODDZIAŁ REHABILITACJI

Orientacyjny czas oczekiwania na realizację świadczenia z zakresu „rehabilitacja ogólnoustrojowa przewlekła w szpitalu” w Oddziale Rehabilitacji w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku.

Data zakwalifikowania skierowania

Orientacyjny termin przyjęcia*

2013

2019-2023

2014

2023-2027

2015

2027-2033

2016

2033-2039

2017

termin odległy - powyżej 15 lat

2018

termin odległy - powyżej 15 lat

 

*Orientacyjny termin  przyjęcia  oszacowano przy założeniu  nie zmienionej  wartości  kontraktu z NFZ przez kolejne lata

 

Data aktualizacji 03.10.2019r.

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77