OCENA SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI PACJENTA

Wprowadzając procedurę kwalifikującą na leczenie w 22 WszU-R pragniemy pomóc w wyborze odpowiedniego ośrodka zapewniającego efektywną terapię w warunkach szpitala uzdrowiskowego.

Skala Barthel to międzynarodowa skala powszechnie stosowana w ocenie sprawności chorego, a co za tym idzie – jego zapotrzebowania na opiekę.– Na skalę Barthel składa się dziesięć czynności dnia codziennego, takich jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. Ocenia się zdolność chorego do samodzielnego ich wykonywania.

Przede wszystkim chodzi o zdiagnozowanie, jakie czynności i w jakim stopniu chory może wykonać samodzielnie, z czyjąś pomocą lub w ogóle. – W skali Barthel można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały oceny: uzyskanie od 0 do 20 pkt. oznacza całkowitą niesamodzielność, od 20 do 80 pkt. oznacza, że w jakimś stopniu pacjent potrzebuje pomocy innych, a ocena w granicy 80 do 100 pkt. oznacza, że przy niewielkiej pomocy chory może funkcjonować samodzielnie. Jeżeli wynik w skali Barthel, będzie poniżej 100 pkt. prosimy o przesłanie faxem lub mailem podpisanej skali w celu oceny przez lekarza specjalistę z rehabilitacji medycznej, co będzie podstawą zakwalifikowania na leczenie w naszym szpitalu.

Powiadomimy  Państwa o wyniku i decyzji kwalifikacji, niezwłocznie po konsultacji- weryfikacji dokumentacji medycznej. 

Pobierz formularz oceny w skali Barthel

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77