Klinika Rehabilitacji Metabolicznej

 

 

KLINIKA REHABILITACJI METABOLICZNEJ

Na mocy porozumienia zawartego 25.10.2012r. między 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Ciechocinku z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na terenie 22 WSzU-R uruchomiono kolejną klinikę – Klinikę Rehabilitacji Metabolicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Klinika zajmuje się leczeniem osób dorosłych chorych na cukrzycę lub zagrożonych wystąpieniem tej choroby. Przyjmowani są chorzy na cukrzycę typu 1, w tym leczeni ciągłym podskórnym wlewem insuliny (pompą insulinową), chorzy na cukrzycę typu 2 lub inne typy cukrzycy. Jednostka obejmuje swoją opieką również pacjentów z zespołem metabolicznym: otyłych, z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami gospodarki lipidowej. W trakcie pobytu wyjątkowy nacisk jest położony na przeprowadzenie pełnej edukacji diabetologicznej i dietetycznej oraz aktywizację ruchową pacjentów. Szczególna lokalizacja Kliniki w szpitalu uzdrowiskowym pozwala na modyfikację leczenia z uwzględnieniem wysiłku fizycznego i oceną bezpieczeństwa jego intensywności.

Kliniką kieruje dr hab. med. Agata Bronisz, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Zespół Kliniki stanowią:

Asystenci:

-     dr n. med. Małgorzata Sobiś – Żmudzińska, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

-     lek. med. Małgorzata Szafrańska, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii

Pielęgniarki edukacyjne:

-     mgr Bożena Pawłowska - mgr pielęgniarstwa

Dietetyczka

-      mgr inz.Anna Marcinowicz 

 

Program „Wygraj z cukrzycą” 

 

Skierowany do wszystkich chorych na cukrzycę, leczonych dietą, tabletkami, insuliną lub pompą insulinową

Cel programu:

·         ocena wyrównania glikemii (w razie potrzeby korekta leczenia cukrzycy)

·         przeprowadzenie pełnej edukacji diabetologicznej

Cele szczegółowe:

Kompleksowe szkolenie diabetologiczne

·      weryfikacja prowadzenia samokontroli i sprawdzenie obsługi glukometru

·      szkolenie z diety cukrzycowej, nauka wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych

·      zasady terapii cukrzycy (insuliną i lekami doustnymi), które musi znać pacjent, postępowanie w stanach niedocukrzenia

·      kryteria dobrego wyrównania cukrzycy, ocena wpływu wysiłku fizycznego i zabiegów rehabilitacyjnych na wyrównanie glikemii

·      zapobieganie powikłaniom cukrzycy i postępowanie przy ich wystąpieniu, pielęgnacja stóp

Cele szczegółowe:

·         opieka diabetologa, możliwość weryfikacji podstawowych typów choroby, w razie potrzeby korekta terapii cukrzycy

·         modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy (masy ciała, lipidów, ciśnienia tętniczego, nikotynizmu)

·         ocena składu masy ciała, kontrola spisu diety, szacowanie indeksu glikemicznego

·         leczenie fizykalne

·         badania laboratoryjne o istotnym znaczeniu dla wyrównania cukrzycy

 

  PAKIET  „WYGRAJ  Z CUKRZYCĄ"

 

Cena pakietu obejmuje :

1.      Zakwaterowanie  w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie( 7/ 14 noclegów).

2.      Całodzienne wyżywienie  (5 posiłków na dobę ) z nauką wymienników węglowodanowych – białkowo – tłuszczowych.

3.      Opiekę specjalisty diabetologia i opiekę pielęgniarską.

4.      Szkolenia diabetologiczne  i  dietetyczne.

5.      Opiekę fizjoterapeuty przydzielonego do grupy 8-9 pacjentów nadzorujących przebieg ćwiczeń.

6.      Zabiegi rehabilitacyjne :

        1/3  komory hiperbaryczne ( strój komora hiperbaryczna)

        6 /12 ćwiczeń izodynamicznych

        6/12  treningów marszowych z kijkami nordic walking    (zabieg wykonywany w okresie od  01.04 – do  30.09.2018)                 poza tym okresem gimnastyka lecznicza w basenie).

        6/12  masaży na łóżku wodnym

7.      Wstęp do kompleksu basenowego do 1 godziny dziennie.

8.      Konsultację i warsztaty psychologiczno – motywacyjne.

9.      Dostęp do siłowni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych

10.  Fit Park siłownia zewnętrzna

11.  Badania laboratoryjne ( wykonane raz w pobycie ): Profil glikemi, Hemoglobina glikowana, Lipidogram, Kreatynina, Kwas moczowy, Próby wątrobowe ( ALAT,GGTP), Białko CRP, Badania ogólne moczu, PSA ( mężczyźni)

12.  Badanie EKG( na początku pobytu.)

13.  Badanie składu masy ciała ( na początku i na końcu pobytu).

 

 

Cena pakietu 7 dniowego      1785,00 zł

     Cena pakietu 14 dniowego      3570,00 zł    

                   

 PAKIET TYGODNIOWY

18.08 25.08.2019

 

PAKIET DWUTYGODNIOWY

18.08 - 01.09.2019

 

 

 

       

                                     Pakiet metaboliczny – „Zachowaj zdrowie”

 

Skierowany do pacjentów z otyłością, nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami lipidowymi

Cel programu:

redukcja masy ciała, poprawa parametrów metabolicznych i wydolności fizycznej

Cele szczegółowe:

Szkolenie:

·         z podstaw diety z niskim indeksem glikemicznym, diety śródziemnomorskiej, szkolenie z obliczania kaloryczności posiłków i alkoholu,

·         podstawowe informacje o czynnikach ryzyka miażdżycy (masa ciała, lipidy, ciśnienie tętnicze, glikemia, nikotynizm)

Cele szczegółowe:

·         opieka lekarza specjalisty, specjalisty ds. żywienia, pielęgniarki.

·         ocena składu masy ciała,

·         kontrola przez dietetyczkę wykonanego przez pacjenta spisu diety i obliczania kalorii spożywanych posiłków

Cele szczegółowe:

·         modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy (masy ciała, lipidów, ciśnienia tętniczego, nikotynizmu)

·         szczególne znaczenie leczenia fizykalnego, w tym ćwiczeń izodynamicznych w prewencji miażdżycy

·         badania laboratoryjne wykrywające czynniki ryzyka miażdżycy

 

PAKIETY : „ZACHOWAJ ZDROWIE"

 

Cena pakietu obejmuje :

1.      Zakwaterowanie  w pokoju dwuosobowym o podwyższonym standardzie ( 7/ 14 noclegów).

2.      Całodzienne wyżywienie  (5 posiłków na dobę ) z nauką wymienników węglowodanowych – białkowo – tłuszczowych.

3.      Opiekę specjalisty diabetologia i opiekę pielęgniarską.

4.      Szkolenia diabetologiczne  i  dietetyczne.

5.      Opiekę fizjoterapeuty przydzielonego do grupy 8-9 pacjentów nadzorujących przebieg ćwiczeń.

6.      Zabiegi rehabilitacyjne :

1/3  komory hiperbaryczne ( strój komora hiperbaryczna)

6 /12 ćwiczeń izodynamicznych

6/12  treningów marszowych z kijkami nordic walking (zabieg wykonywany w okresie od  01.04 – do  30.09.2017) poza tym okresem gimnastyka lecznicza w basenie.

6/12  masaży na łóżku wodnym

7.      Wstęp do kompleksu basenowego do 1 godziny dziennie.

8.      Konsultację i warsztaty psychologiczno – motywacyjne.

9.      Dostęp do siłowni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych

10.  Fit Park siłownia zewnętrzna

11.  Badania laboratoryjne ( wykonane raz w pobycie ): Profil glikemi, Hemoglobina glikowana, Lipidogram, Kreatynina, Kwas moczowy, Próby wątrobowe ( ALAT,GGTP), Białko CRP, Badania ogólne moczu, PSA ( mężczyźni)

12.  Badanie EKG( na początku pobytu.)

13.  Badanie składu masy ciała ( na początku i na końcu pobytu).

 

 

Cena pakietu 7 dniowego     1785,00 zł

PAKIET TYGODNIOWY

 
18.08 - 25.08.2019
 
Cena pakietu 14 dniowego  3570,00 zł  
 
PAKIET DWUTYGODNIOWY
 
18.06 - 01.09.2019
 
 

 

 

Kontakt:

KLINIKA REHABILITACJI METABOLICZNEJ

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku 

ul. Wojska Polskiego 5

87- 720 Ciechocinek

e-mail: krm@22wszur.pl

rejestracja/informacja: tel. +54/ 283-72-50 lub 51; fax +54/ 283-73-20

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77