Klinika Rehabilitacji Metabolicznej

 

 

KLINIKA REHABILITACJI METABOLICZNEJ

Na mocy porozumienia zawartego 25.10.2012r. między 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Ciechocinku z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na terenie 22 WSzU-R uruchomiono kolejną klinikę – Klinikę Rehabilitacji Metabolicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Klinika zajmuje się leczeniem osób dorosłych chorych na cukrzycę lub zagrożonych wystąpieniem tej choroby. Przyjmowani są chorzy na cukrzycę typu 1, w tym leczeni ciągłym podskórnym wlewem insuliny (pompą insulinową), chorzy na cukrzycę typu 2 lub inne typy cukrzycy. Jednostka obejmuje swoją opieką również pacjentów z zespołem metabolicznym: otyłych, z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami gospodarki lipidowej. W trakcie pobytu wyjątkowy nacisk jest położony na przeprowadzenie pełnej edukacji diabetologicznej i dietetycznej oraz aktywizację ruchową pacjentów. Szczególna lokalizacja Kliniki w szpitalu uzdrowiskowym pozwala na modyfikację leczenia z uwzględnieniem wysiłku fizycznego i oceną bezpieczeństwa jego intensywności.

Kliniką kieruje dr hab. med. Agata Bronisz, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Zespół Kliniki stanowią:

Pielęgniarki edukacyjne:

mgr Bożena Pawłowska - mgr pielęgniarstwa

Specjalista ds Żywienia

mgr inż Tomasz Lelwic

 

 

Program „Wygraj z cukrzycą” 

 

Skierowany do wszystkich chorych na cukrzycę, leczonych dietą, tabletkami, insuliną lub pompą insulinową

Cel programu:

·         ocena wyrównania glikemii (w razie potrzeby korekta leczenia cukrzycy)

·         przeprowadzenie pełnej edukacji diabetologicznej

Cele szczegółowe:

Kompleksowe szkolenie diabetologiczne

·      weryfikacja prowadzenia samokontroli i sprawdzenie obsługi glukometru

·      szkolenie z diety cukrzycowej, nauka wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych

·      zasady terapii cukrzycy (insuliną i lekami doustnymi), które musi znać pacjent, postępowanie w stanach niedocukrzenia

·      kryteria dobrego wyrównania cukrzycy, ocena wpływu wysiłku fizycznego i zabiegów rehabilitacyjnych na wyrównanie glikemii

·      zapobieganie powikłaniom cukrzycy i postępowanie przy ich wystąpieniu, pielęgnacja stóp

Cele szczegółowe:

·         opieka diabetologa, możliwość weryfikacji podstawowych typów choroby, w razie potrzeby korekta terapii cukrzycy

·         modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy (masy ciała, lipidów, ciśnienia tętniczego, nikotynizmu)

·         ocena składu masy ciała, kontrola spisu diety, szacowanie indeksu glikemicznego

·         leczenie fizykalne

·         badania laboratoryjne o istotnym znaczeniu dla wyrównania cukrzycy

 

  PAKIET  „WYGRAJ  Z CUKRZYCĄ"

 

Cena pakietu obejmuje :

 1. Zakwaterowanie  zgodnie z dokonaną rezerwacją.
 2. Całodzienne wyżywienie  do 5 posiłków  
 3. Opiekę specjalisty diabetologa i opiekę pielęgniarską.
 4. Szkolenia diabetologiczne  i  dietetyczne.
 5. Zabiegi rehabilitacyjne :

1 / 3  komory hiperbaryczne ( strój komora hiperbaryczna)

6  / 12 ćwiczeń izodynamicznych

12 /24 zabiegi leczniczo –rehabilitacyjne wg. wskazań lekarza prowadzącego z listy zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnej na rok 2020

 1. Wstęp do kompleksu basenowego do 90 minut dziennie.
 2. Konsultację i warsztaty psychologiczno – motywacyjne.
 3. Dostęp do siłowni od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych
 4. Fit Park siłownia zewnętrzna
 5. Badania laboratoryjne ( wykonane raz w pobycie ): Profil glikemii, Hemoglobina glikowana, Lipidogram, Kreatynina, Kwas moczowy, Próby wątrobowe ( ALAT,GGTP), Białko CRP, Badania ogólne moczu, PSA ( mężczyźni)
 6. Badanie EKG( na początku pobytu.)
 7. Badanie składu masy ciała ( na początku i na końcu pobytu).

 

RODZAJ POKOJU

7 dniowy

14 dniowy

POKÓJ 1 – osobowy  STANDARD

1820,00

3640,00

POKÓJ 1 – osobowy  STANDARD PLUS

1960,00

3920,00

 

POKÓJ 2 – osobowy  STANDARD

1715,00

3430,00

POKÓJ 2 – osobowy  STANDARD PLUS

1855,00

3710,00

 

DOSTĘPNE TERMINY 

                   

 PAKIET TYGODNIOWY

01.03 - 08.03.2020

19.04 - 26.04.2020

14.06 - 21.06.2020

 

 

PAKIET DWUTYGODNIOWY

01.03 - 15.03.2020

14.06 - 28.06.2020

 

 

       

                                 

Kontakt:

KLINIKA REHABILITACJI METABOLICZNEJ

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku 

ul. Wojska Polskiego 5

87- 720 Ciechocinek

e-mail: krm@22wszur.pl

rejestracja/informacja: tel. +54/ 283-72-50 lub 51; fax +54/ 283-73-20

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77