Neurologia


Program rehabilitacji chorych z niedowładami, w przebiegu różnych schorzeń układu nerwowego

 Cel główny:

 • poprawa funkcji ruchowych u chorych z niedowładami po przebytych udarach mózgu, urazach głowy i rdzenia kręgowego, guzach mózgu, w chorobach zwyrodnieniowych OUN
 • zwalczanie zespołów bólowych różnego pochodzenia.

 Cele szczegółowe:

 • uświadomienie choremu przyczyn, przebiegu i skutków choroby
 • wyjaśnienie potrzeby kompleksowego leczenia : farmakologicznego i rehabilitacji
 • wyeliminowanie czynników ryzyka udaru mózgu
 • walka z bólem i depresją
 • akceptacja dotychczasowych osiągnięć w rehabilitacji i stawianie kolejnych zadań.

Postępowanie lecznicze:

 • stały 24 godzinny nadzór lekarsko-pielęgniarski
 • monitorowanie wydolności krążeniowo-oddechowej
 • właściwe żywienie
 • eliminowanie nałogów
 • leczenie farmakologiczne

leczenie fizykalne:

 • indywidualne lub grupowe usprawnianie ruchowe
 • masaże klasyczne, wibracyjne
 • zabiegi balneologiczne takie jak: masaż hydropowietrzny, kąpiele perełkowe i kwasowęglowe, ćwiczenia w basenie, masaże wirowe kończyn, termalator
 • zabiegi fizykoterapeutyczne: lampy sollux, laseroterapia , magnetostymulacja, magnetoterapia, elektrostymulacje mięśni i nerwów
 • psychoterapia - indywidualna i grupowa (akceptacja własnej osoby, walka ze stresem, nałogami, umiejętność akceptacji w czasie choroby).

Cele możliwe do osiągnięcia:

 • poprawa funkcji ruchowych i powrót do samodzielnego funkcjonowania
 • ustąpienie bólów i stanu depresyjnych
 • akceptacja własnej osoby w warunkach choroby
 • tworzenie nowych, możliwych do osiągnięcia celów w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym.

Czas potrzebny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów - powyżej 14 dni.
 

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77