2016-07-21

KARTA PACJENTA - 10% ZNIŻKI

Karta Pacjenta

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny Sp ZOZ

Nie zapominając o swoich stałych Gościach, specjalnie dla nich obniża ceny.

PROPONUJEMY DOŁĄCZENIE DO  GRONA POSIADACZY KARTY PACJENTA,

KTÓRA UPOWAŻNIA DO ZNIŻKI 10%

NA POBYTY LECZNICZO-REHABILITACYJNE

 

Regulamin KARTY PACJENTA

wydanej przez

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY PACJENTA

przez 22 WSzUR w Ciechocinku

 

  1. Warunki przystąpienia do programu KARTY PACJENTA

 

1.KARTA PACJENTA jest kartą przyznawana gościom korzystającym z komercyjnych pobytów leczniczych w 22 WSzUR od 2010r.

2.Warunkiem otrzymania KARTY PACJENTA jest skorzystanie z minimum dwóch pobytów komercyjnych, każdy powyżej 7 dni od 2010r.

3.Przystępując do programu, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu rozliczenia zniżek w ramach programu „KARTY PACJENTA”

 

  1. Zasady korzystania z programu „ KARTY PACJENTA”

1.KARTA PACJENTA uprawnia jej właściciela do 10% zniżki na pobyty lecznicze.

2.Właścicielowi KARTY PACJENTA udziela się wskazanego rabatu po okazaniu karty.

3.Uprawnionym do korzystania z KARTY PACJENTA jest każdorazowo właściciel karty.

4. Zniżki wynikające z faktu z posiadania KARTY łączą się z innymi promocjami.

5.Karta pacjenta nie jest kartą płatniczą.

6.Karta pacjenta opatrzona jest indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych 22 WSzUR.

7. Karta jest ważna bezterminowo.

8. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY osoba, dla której została wydana może uzyskać jej duplikat na podstawie okazanego dowodu osobistego.

9. Zniżki nie dotyczą pobytów grupowych.

 

  1. Postanowienia końcowe

1. Regulamin KARTY PACJENTA obowiązuje od 01.09.2013r

2. 22 WSzUR zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się w recepcji w 22 WSzUR oraz na stronie internetowej www.22wszur.pl

 

 

 

 

 

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77