Kardiologia

Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna


Cel główny:

Poprawa wydolności fizycznej, stanu psychicznego, powrót do codziennej aktywności, życia rodzinnego i pracy zawodowej.
 
 Cele szczegółowe:

 • wczesne wykrywanie, nadzorowanie i leczenie pacjentów po:
 • zawałach serca
 • pomostowaniu tętnic wieńcowych
 • plastyce tętnic wieńcowych
 • innych zabiegach kardiochirurgicznych
 • oddziaływanie na czynniki ryzyka
 • wczesny wzrost wydolności fizycznej i psychospołecznej.

Kompleksowe leczenie obejmuje:

 • stały nadzór lekarsko-pielęgniarski
 • pełne możliwości nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
 • leczenia i edukacja dydaktyczna
 • zajęcia i edukacja psychoterapeutyczna


kinezyterapia:

 • nadzorowane treningi fizyczne
 • gimnastyka kardiologiczna
 • gimnastyka oddechowa
 • zajęcia relaksacyjne


fizykoterapia:

 • magnetostymulacja
 • laseroterapia
 • sollux

Możliwe do osiągnięcia efekty leczenia:

 • znaczna poprawa wydolności fizycznej
 • poprawa wyniku zabiegu kardiochirurgicznego
 • zmniejszenie konieczności ponownego zabiegu
 • korzystne zmiany psycho-emocjonalne
 • porzucenie nałogów
 • modyfikacja leczenia farmakologicznego.


Proponowany okres kuracji powyżej 21 dni.
 

logo_reh.GIF
Program rehabilitacji kardiologicznej


Cel główny:

Zrozumienie roli rehabilitacji i leczenia po incydencie kardiologicznym, zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia i wyrobienie motywacji do kontynuowania rehabilitacji w warunkach domowych.
 

Cele szczegółowe:

 • analiza stanu zdrowia
 • zrozumienie istoty wystąpienia zaistniałego stanu zdrowotnego
 • przestrzeganie zasad prozdrowotnego stylu życia, w tym stosowania odpowiedniej diety i konieczności normalizacji masy ciała
 • odrzucenia szkodliwych nałogów lub przyzwyczajeń
 • stosowania umiarkowanego leczniczego wysiłku fizycznego
 • istota farmakoterapii w leczeniu.


Kompleksowe leczenie obejmuje:

 • stały nadzór lekarsko-pielęgniarski
 • pełne możliwości nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
 • leczenie dietetyczne - dieta niskokaloryczna, niskocholesterolowa


kinezyterapia:

 • gimnastyka kardiologiczna (modele A-D) u pacjentów po zawale serca, PTCA
 • gimnastyka oddechowa (indywidualna, zbiorowa) - u pacjentów po CABG, zabiegu kardiochirurgicznym naprawczym
 • treningi nadzorowane - skomputeryzowany system sześciostanowiskowy Multergo, lub bieżni ruchomej dla treningów nadzorowanych indywidualnie
 • psychoterapia
 • zajęcia rekreacyjne
 • zajęcia edukacyjne (dietetyk, psychoterapeuta, lekarz, pielęgniarka, - prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących stylu życia, modyfikacji czynników ryzyka, nałogów i choroby)
 • fizykoterapia (magnetostymulacja, laseroterapia, Sollux).


Możliwe do osiągnięcia efekty leczenia:

 • znaczną poprawę wydolności fizycznej ( często większą niż przed zachorowaniem)
 • znaczną redukcję zaburzeń metabolicznych (obniżenie masy ciała, stężenia cholesterolu, trójglicerydów, wykładników insulinooporności i in.)
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zmniejszenie liczby i nasilenia epizodów wieńcowych
 • zmniejszenie objawów depresji, zwiększenie motywacji do pracy i zdolności do radzenia sobie ze stresem
 • porzucenie nałogów oraz przyjęcie prozdrowotnej postawy życiowej
 • modyfikację leczenia farmakologicznego, często ze zmniejszeniem liczby i dawek stosowanych leków
 • pełną informację o sposobach zapobiegania rozwojowi choroby, odpowiedniego żywienia, racjonalnego odpoczynku, właściwej aktywności zawodowej, rodzinnej i społecznej.


Daje to w efekcie także znaczne zmniejszenie potencjalnych zagrożeń wynikających z innych współistniejących chorób np. cukrzycy, nadciśnienia tętniczego.

Prewencja Pierwotna i Wtórna Choroby Wieńcowej prowadzona w szpitalach rehabilitacyjnych jest niedocenianą metodą leczenia i postępowania. Mimo niewielkich kosztów oferuje wysokospecjalistyczną opiekę lekarską oraz procedury lecznicze przynoszące bardzo wymierne korzyści ekonomiczne, jednostkowe i społeczne, wielokrotnie niemożliwe do uzyskania przy innym postępowaniu.

Właściwie prowadzone leczenie poprawia jakość życia pacjentów, ich funkcjonowanie w rodzinie zmniejszając także konieczną pomoc osób drugich, ale także i może przede wszystkim przyczynia się do przedłużenia życia, szybszego powrotu do pracy, zmniejszenia absencji chorobowych, zmniejszenia częstości hospitalizacji oraz korzystania z wysoko specjalistycznej opieki lekarskiej. Ma to bardzo wymierny efekt ekonomiczny oraz spełnia oczekiwania społeczne.

Proponowany okres kuracji powyżej 14 dni.

Pakiety/Promocje

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

tel. (54) 283 72 00   fax: (54) 283 43 77